Rady a tipy

Analytický oddíl obecných studijních předpokladů (OSP)

V minulých příspěvcích jste se mohli dočíst o testech studijních předpokladů TSP https://pripravnekurzy.online/rady-a-tipy/testy-studijnich-predpokladu-tsp/ a také co to jsou obecné studijní předpoklady OSP https://pripravnekurzy.online/rady-a-tipy/co-je-to-osp-obecne-studijni-predpoklady/. V dnešním příspěvku se podíváme na jednu z částí obecných studijních předpokladů a tím je analytický oddíl OSP.

Analytický oddíl OSP obsahuje 33 úloh a během 50 minut je testována schopnost studenta pracovat se souborem informací při daných podmínkách a vyvozování z nich a dále schopnost pracovat s kvantitativními údaji.  

Grafy

Stejně jako ve verbálním oddíle OSP, se i v analytickém oddíle vyskytuje několik typů příkladů. Prvním typem úloh jsou zpravidla grafy, ze kterých má student vyčíst nebo vyvodit určité závěry. Takovým příkladem může být následující zadání:

Graf obsahuje informace o volebních výsledcích strany XY v letech 2005 až 2012. Tabulka zobrazuje procentuální podíl věkových skupin voličů strany XY ve vybraných letech

Věková skupina20052006200820102012
18 – 2540%36%35%41%39%
26 – 3532%34%42%29%31%
36 – 4512%13%9%16%24%
46 – 556%8%10%7%3%
56 – 657%6%3%5%2%
66 a více3%3%1%2%1%

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé?

 1. Ve všech vybraných letech měla mezi voliči strany XY nejsilnější skupina 18 až 25 let.
 2. roce 2007 měla věková skupina 66 a více let mezi voliči strany XY nejmenší zastoupení
 3. V roce 2008 zastupovala věková skupina 46 až 55 let mezi voliči strany XY více než desetinu všech jejích voličů.
 4. V roce 2008 zastupovali voliči strany XY starší 35 let méně než čtvrtinu všech voličů strany v tomto roce.
 5. Žádná z odpovědí 1. až 4. není správná.

Ve kterém roce z let 2005, 2006, 2008, 2010 a 2012 měla mezi celkovým počtem voličů u voleb věková skupina 18 – 25 let voličů strany XY největší a ve které nejmenší zastoupení?

 1. největší v roce 2005 a nejmenší v roce 2008
 2. největší v roce 2006 a nejmenší v roce 2010
 3. největší v roce 2010 a nejmenší v roce 2005
 4. největší v roce 2010 a nejmenší v roce 2006
 5. odpověď nelze jednoznačně určit.

Které z následujících tvrzení o volebních výsledcích strany XY v roce 2010 je pravdivé?

 1. Věková skupina 36 – 45 let měla ze všech vybraných let největší zastoupení.
 2. Voliči mladší 36 let zastupovali tři čtvrtiny všech voličů.
 3. V tomto roce si strana ve volbách přilepšila o více než tři procenta.
 4. Oproti předchozímu roku zaznamenala strana největší růst mezi lety 2005 až 2013.
 5. Žádná z odpovědí 1. až 4. není správná.

Porovnávání dvou hodnot

Dalším typem úloh může být porovnání dvou hodnot, přičemž máme určit, zda je větší hodnota vlevo, vpravo, zda jsou obě hodnoty stejné, nebo zda nelze určit, která hodnota je větší. Pojďme s podívat na následující příklad:

 1. Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.
 2. Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.
 3. Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo.
 4. Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

Příšte budeme pokračovat s dalším typem úloh analytického oddílu obecných studijních předpokladů (OSP).